top of page

Valmennuskori

  Lauran

Mikä pitäisi muuttua?
Aloitan kehittämisen tutustumalla kanssasi nykytilanteeseen. Mikä on haaste ja mitä tulisi kehittää? 
Sen jälkeen mietitään keinot ja kehittäjät. 
Valmennuskorissani on yrityskohtaisia kehittämispalveluja ja avoimia valmennuksia.
Yleensä päädyn toimimaan yrityksessä kehittäen sen toimintaa ja henkilöstöä. Mutta joskus taas työnojaus/sparraus tai osallistuminen avoimeen valmennukseen tuntuu oikealta ratkaisulta.
Erilaisia kehittämisratkaisuja on avattuna Kokemuksia -lehdellä.
Jokainen tapaus on kuitenkin ainutlaatuinen, joten kehittämisratkaisut löytyvät vasta yhdessä avoimesti keskustelemalla.
Yrityksille räätälöity valmennusohjelma
on vaikuttavin, kun se on pitkäkestoinen ja työskentely tapahtuu organisaation eri tasoilla. Alla esimerkki siitä,  mitä koko organisaation kattava valmennusohjelma voi sisältää:
  • Johdon vision kirkastaminen - suunta, tapa toimia ja strategiset askeleet

  • Johtoryhmän toimintojen ja yhteistyön kehittäminen - toimintatavat, roolit ja vastuut ja erilaisuuden                  hyödyntäminen

  • Esimiestyön kehittäminen - itsetuntemus --> itsensä johtaminen, erilaisuuden ymmärrys--> valmentava    erilaisuuden johtaminen ja ammatillinen vuorovaikutus

  • Työyhteisön kehittäminen - työyhteisötaidot, erilaisuus voimavaraksi, roolit, vastuut ja tehtäväkuvat)

  • Yksilöiden ja ryhmien työnohjaus/coaching

Ota yhteyttä muutoksen aikaansaamiseksi!

Tulossa olevia avoimia valmennuksia

Tässä alla muutamia jo sovittuja avoimiavalmennuksia eri paikkakunnille. Tutustu niiden sisältöön ja ota yhteyttä ja tarkista paikkatilanne. Ilmottaudu rohkeasti mukaan!

Osaava esimies

11. - 12.8.2021, Vaasa

Osaava Esimies -valmennuspäivien tavoitteena on saada konkreettisia työkaluja omaan kehittymiseen esimiehenä ja erilaisten ihmisten johtamiseen.

Lue lisää>>

  Lauran

Työkalut

Sketching Materials
punatukkainen_tyttö_ja_jengi_ympärillä.j

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on tavoitteellinen ammatillisen kehittymisen väline. Se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä; työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

IMG_20180917_163600.jpg

PCM

The Process Communication  Model®

PCM antaa taidot, jotka auttavat huomioimaan ja tulkitsemaan ihmisen käyttäytymistä ja arvioimaan miten olla vuorovaikutuksessa, motivoida ja ehkäistä sekä ratkaista konflikteja. Yksi PCM:n hienouksista on se, että se kertoo meille mitä meille tapahtuu kun alamme stressaantua, joka auttaa stressin ennalta ehkäisemiseen ja PCM tarjoaa myös työkalut stressistä palautumiseen.

nettiin_joukko_ihmisiä.jpg

MBTI

MBTI on työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella ihmisten erilaisuutta rakentavalla tavalla. Se ei arvota erilaisia persoonallisuuksia parempiin tai huonompiin vaan keskittyy kunkin tyypin luontaisiin vahvuuksiin ja mahdollisiin kehitysalueisiin. MBTI:n avulla voimme tunnistaa ne asiat jotka tuottavat meille iloa ja tyydytystä ja joiden avulla voimme saavuttaa parhaita tuloksia. 

female-climbing-the-rock-on-mountain_BF-

EBW

Emotions & Behaviours at Work

(Tunneäly  työssä)

Tunneäly on kykyä havainnoida omia ja muiden tuntemuksia ja tunteita, arvioida niitä ja käyttää tätä tietoa ohjaamaan omaa ajattelua ja toimintaa.

Ammattitunneäly lisää yksilön kykyä hallita tunteitaan ja tehdä järkeviä valintoja siitä, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Se on kokoelma toisiinsa liittyviä tunteita, henkilökohtaisia ja sosiaalisia valmiuksia jotka vaikuttavat meidän kykyymme tehokkaasti pärjätä päivittäisten haasteiden ja paineiden kanssa. 

MITTAAMINEN.jpg

WOPI

-TYÖPERSOONALLISUUDEN ARVIOINTI

WOPI (Work Personality Inventory) työkaluilla voidaan mitata yksilöiden ja ryhmien toimintaa ohjaavan motiivi- ja ajattelurakenteen perusta eli osaamisajurit.

WOPI on valmennusammattilaisten työkalu rekrytointiin ja valmennukseen!

AdobeStock_294430868.jpeg

CAMBIARE

Valmentaja Laura Elo

Paciuksenkaari 27 A 18, 00270 HELSINKI

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
bottom of page