top of page
MBTI

 

MBTI pohjautuu sveitsiläisen psykiatrin Carl Jungin persoonallisuusteoriaan, joka julkaistiin vuonna 1921. Amerikkalainen äiti-tytärtiimi, Katharine Cook Briggs ja Isabel Briggs Myers, muokkasi teoriaa edelleen nykyiseen muotoonsa. MBTIn avulla ihmiset saavat selvyyden omista luontaisista taipumuksista. Esimerkiksi, kuinka eri tyyppiset ihmiset:

  •  suuntaavat energiansa (ekstraverttisesti – introverttisesti)

  •  keräävät ja käsittelevät tietoa (tosiasiallisesti – intuitiivisesti)

  • tekevät päätöksiä (ajatteleva – tunteva)

  • suhtautuvat ulkomaailmaan (järjestelmällisesti – spontaanisti)

 

MBTI on ensisijaisesti itsetuntemuksen lisäämiseen ja persoonalliseen kehittymiseen sopiva työkalu, mutta sitä voidaan hyödyntää monissa muissakin tarkoituksissa. Yleisempiä käyttötarkoituksia ovat johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen, tiimityön kehittäminen, myyntityön kehittäminen, oppimistyylit ja muutoksen hallinta.

 

MBTI on maailman laajimmin käytetty ja tutkittu persoonallisuusanalyysi.

mbti.png
bottom of page