top of page

WOPI –työpersoonallisuuden arviointi

  • WOPI (Work Personality Inventory) työkaluilla voidaan mitata yksilöiden ja ryhmien toimintaa ohjaavan motiivi- ja ajattelurakenteen perusta eli osaamisajurit.

  • Petteri Niitamon kehittämä työpersoonallisuuden arviointityökalu on tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva, pohjoismaisten ja globaalien ICT yritysten kanssa kehitetty HRD -työkalujen järjestelmä, joka pohjautuu motivaation, ajattelun ja asenteiden psykologiaan.

    • Motivaation päälähde on H. Murrayn Harvardin yliopistossa laatima inhimillisten tarpeiden taksonomia ja siitä vaikutteita saanut D. McClellandin motivaatioteoria.

    • Ajattelun psykologia pohjautuu kasvatusfilosofi J. Deweyn käsityksiin ja asenteet eri lähteisiin. Valmennuskonsepti nojaa lyhytpsykoterapiaan: motiivien tiedetyksi tekemiseen ja ajattelun ja asenteiden muuttamiseen.

  • WOPI mittaa muun muassa ajattelutapoja, asenteita ja toimintamotiiveja. Sen arkkitehtuuri integroi ihmisprosessien viisi osaamisaluetta: itsenäinen toiminta, johtaminen, yhteistyö, suunnittelu ja ongelmanratkaisu ja antaa näkymät kehittämisprosessiin sekä yksilön, työryhmien että organisaation tasolla

 

WOPI on valmennusammattilaisten työkalu rekrytointiin ja valmennukseen

wopi.jpg
bottom of page