top of page
Työnohjaus

 

Työnohjaus on tavoitteellinen ammatillisen kehittymisen väline. Se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä; työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

 

Johtajille tarkoitettu työnohjaus antaa tilan ja aikaa pohtia ja kehittää omaa johtamista. Tavoitteena on avata johtajille uusia näkökulmia, kannustaa ja haastaa ja lisätä näin heidän tietotaitoaan konkreettisissa johtamiseen liittyvissä kysymyksissä ja edistää itsetuntemuksen kautta ohjattavien omaa persoonallista kasvua ihmisten johtamisessa.

 

Työnohjauksen tavoitteina voi mm olla:

  • oman roolin kehittäminen ja kasvattaminen muuttuvassa tilanteessa

  • esimiesroolin kirkastaminen ja esimiestyön tukeminen

  • arjesta nousevien haasteiden työstö; jäsentely sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu

  • oma hyvinvointi ja jaksaminen

bottom of page